phototime: juli 2004 - rheinufer promenade [ HOT SPOT ]

15-rheinufer ilford delta 3200 iso